دادسرای قزوین ۴۱ درصد پست بلاتصدی دارد

دادسرای قزوین ۴۱ درصد پست بلاتصدی دارد

اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان قزوین گفت:در بحث قضایی در دادسرای قزوین ۴۱ درصد پست بلاتصدی داریم یعنی از ۱۸۱ نفر، ۸۱ نفر بلاتصدی هستند، این موضوع با توجه به کثرت کار موجب شده تا با مشکلاتی مواجه باشیم.


آنچه مدیران ما را آزار می دهد این است که باوجود اینکه جزو ۶ استان کشور هستیم؛ ولی در استان قزوین به ازای هر ۳۰ هزار نفر یک شعبه تحقیق داریم حال آنکه در خیلی از استان ها به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک شعبه تحقیق دارند به طوری که در استان با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت تنها ۴۴ شعبه تحقیق داریم. در حال حاضر فضای دادسرای قزوین بسیار محدود و برای ارایه خدمت با تنگناهایی مواجه هستیم.

يكشنبه 14 آبان 1396
13:53:37