مطالبه یک طرح بایگانی شده

مطالبه یک طرح بایگانی شده

چندسالی است که محمدعلی زمانی، رئیس خانه صنعت  با مطرح کردن طرح مترو هشتگرد-قزوین یک تنه در تریبون‌های عمومی از آن دفاع می‌کند؛ اما وزیر راه و شهرسازی با مخالفت با این طرح، آن را به بایگانی سپرد.


طرح مطالعاتی این طرح در سال 88  در دانشگاه  صنعتی اصفهان کلیدخورد و به گفته زمانی، حتی اعتبار هم برای آن درنظر گرفتند
البته آخوندی،دو خطه کردن  مسیر تهران-قزوین را جایگزین این طرح عنوان کرد.
اما با وجود مخالفت وزیر، رئیس خانه صنعت قزوین بازهم اصرار دارد که این طرح از مزایای فراوانی برخوردار است.
این درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند بخشی از مزایایی که زمانی برمی‌شمرد،می‌توان با دوخطه شدن قطار تهران- قزوین  و راه‌اندازی قطار قزوین- رشت برآورده کرد.
با این همه  رئیس خانه صنعت در حال دفاع از طرحی است که مدیران دولتی استان چندان به این مطالبه توجهی ندارند؛ بنابراین رئیس خانه صنعت اگر به دنبال زنده کردن این طرح است نه فقط از تریبون، بلکه باید در پی اجماع مدیران و در راس آن نماینده عالی دولت در استان باشد تا این خواسته پیگیری شود؛ البته اگر این طرح واقعا به نفع قزوین باشد.

يكشنبه 14 آبان 1396
13:41:34