له یا علیه دولت؟

له یا علیه دولت؟

 روح الله بابایی صالح، از طریق لیست امید وارد بهارستان شد تا در عین استقلال،  همسو با دولت و جریان اصلاح‌طلب گام بردارد.


اما اظهارات گاه و بیگاه این نماینده، گاهی موجب تردید حامیان این جریان می‌شود؛ آنجا که به تازگی می‌گوید: مسئولان از عهدشکنی آمریکا در برجام درس عبرت بگیرند.از سخنان او اینگونه برداشت می‌شود که دولت  به تنهایی در پرونده‌ هسته‌ای دخیل بوده؛ درحالی‌که به گفته رئیس مجلس  در تصویب برجام،«هماهنگی‌هایی در کلان کشورانجام گرفت»؛ ازاین‌رو تنها خواسته و تصمیم دولت نبوده‌است.
درحالی که دستگاه دیپلماسی توانسته  اتحادیه اروپا را با خود همراه سازد؛حتی رهبری، موضع اروپایی‌ها را در برابر برجام، «خوب؛ اما ناکافی» عنوان کرده،ولی بابایی صالح گفته‌است: برجام بدون آمریکا را قبول ندارم و... . دراینکه نماینده بویین زهرا بنابر اختیارات قانونی می‌تواند در مورد همه مسائل کشور اظهارنظرکند، تردیدی نیست؛ اما آگاهی از مسائلی که با منافع ملی کشور در ارتباط است، دقت بیشتری می‌طلبد. بدون شک با کمی دقت نظر، بابایی صالح می‌تواند به دام  تندروهایی نیفتد که به قول قدرت‌اله علیخانی«عده قلیلی همیشه با  بهانه‌های مختلف به جای اینکه دشمنان را تقبیح کنند به تخریب دولت مشغول هستند.»

يكشنبه 14 آبان 1396
13:39:10