دوباره ابوترابی

دوباره ابوترابی

ابوترابی پس از مدت‌ها در اتفاقی مهم رسانه‌ای شد؛ اما آنگونه که در سال‌های پیش از دولت تدبیرو امید سعی می‌کرد در معادلات سیاسی تاثیرگذار باشد، اکنون از آن روزها چندان خبری نیست.شاید سایت شخصی او بتواند این نکته را تایید کند که از تابستان سال گذشته تاکنون بروز نشده‌است.هرچند او همچنان شخص مورد اعتماد رهبری است که در سال گذشته برای 5 سال عضویتش در شورای عالی حل‌اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه تمدید شده‌است.
باوجود این،ابوترابی به تازگی به همراه برخی از اعضای جامعه روحانیت مبارز به دیدار حسن روحانی، رئیس جمهور رفته‌است؛ اتفاقی که به آشتی این تشکل اصولگرا با روحانی تعبیر می‌شود. چه اینکه روحانی، عضو جامعه روحانیت به همراه مرحوم هاشمی و ناطق نوری پس از انتخابات سال 88 دیگر در جلسات این تشکل شرکت نکردند.
سخنگوی این تشکل روایت کرده که روحانی گفته حتما جلسات جامعه روحانیت مبارز در حضور او تشکیل شود؛ «چون از نظر امنیتی باید تدابیری صورت گیرد.»  بنابراین می‌توان این احتمال را در نظرگرفت که با بازگشت دوباره  روحانی، ارتباطات ابوترابی با دولت اعتدالی بیشتر شود و روحانی به اصولگرایان نزدیکتر!

يكشنبه 14 آبان 1396
13:33:29