صدورحکم شهردار تاکستان به زودی

صدورحکم شهردار تاکستان به زودی

حکم حسین بهزاد پور، منتخب شورای شهر تاکستان برای شهرداری این شهر درمراحل صدور قرار دارد. او دومین شهردارغیربومی تاکستان در زمان فعالیت شوراها محسوب می‌شود که روند اداری انتصابش در حال طی شدن است وبه زودی به عنوان شهردار تاکستان معارفه می‌شود.
 


استاندار در حال رصد مدیران
عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین که تجربه مسئولیت چندین استانداری را در وزارت کشور برعهده داشته به نظر می‌رسد فعلا در حال رصد وضعیت استان و عملکرد مدیران اجرایی است و بعد از جمع‌بندی نهایی تغییرات لازم را در دستگاه‌های ضعیف و ناهماهنگ ایجاد می‌کند.
فرماندار احمدی‌نژاد در راه هرمزگان
حیدری، فرماندار سابق تاکستان که با حضور استاندار وقت برکنار و طاهرخانی، جایگزین او در تاکستان شد، با رفتن همتی به هرمزگان به استانداری این استان رفت. شنیده‌شده، او مسئولیت دفتر همتی را در استان برعهده می‌گیرد. حیدری، جزو نیروهای نزدیک به احمدی‌ نژاد به شمار  می‌آید و حضورش در هرمزگان در کنار همتی باعث تعجب آگاهان سیاسی شده‌است.
بدهی 270میلیارد ریالی یک شهرداری
یکی از شهرداری‌های استان حدود 270میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکار است. شهردار قبلی تعهد کتبی داده‌بود که تا مهرماه بدهی را تسویه می‌کند. گفته می‌شود تامین اجتماعی، پیشتر حساب‌های شهرداری را مسدود کرده‌بود که با پیگیر‌های شهردار جدید موقتاً حساب‌ها باز شده‌است.
حکم شهردار در ابهام
حکم انتصاب یکی از شهرداری‌های استان با ایراد فرماندار به صورتجلسه معرفی شهردار، وارد فاز تازه‌ای شده‌است.
با این وضعیت انتصاب شهردار در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ البته منتخب شهرداری هر روز انتصابش را از استانداری پیگیری می‌کند باید دید که تصمیم نهایی چه وقت گرفته می‌شود.

سه شنبه 2 آبان 1396
15:51:19