قزوین؛ سیزدهمین استان جوان کشور

آمارهای رسمی نشان می‌دهد؛
قزوین؛ سیزدهمین استان جوان کشور

قزوین، با میانگین 30سال، سیزدهمین استان جوان کشور است؛ درحالی که به گفته معاون فرهنگی ورزش و جوانان استان، «اولین دغدغه جوانان، اشتغال و دغدغه دوم،نشاط اجتماعی است.»


براساس گزارشی که مرکز آمار ایران، چندی پیش از میانگین سنی جمعیت کشور سال95 منتشر کرده‌بود‌، قزوین با میانگین 30سال، سیزدهمین استان جوان کشور است. بنابر این داده آماری، حدود 25درصد جمعیت قزوین، جوان است.
این درحالی است که بنابر همین آمار، گیلان همسایه قزوین، پیرترین و سیستان و بلوچستان، جوان‌ترین استان است.
بدین ترتیب میانگین سنی جمعیت کشوردراستان سیستان و بلوچستان، جوان‌ترین استان به لحاظ میانگین سنی، معادل ۵/۲۳سال است.
پس از استان سیستان و بلوچستان، استان‌های هرمزگان وکهکیلویه و بویراحمد به ترتیب با میانگین سنی ۱/۲۷ و ۶/۲۸ سال جوان‌ترین استان‌های کشوربه لحاظ میانگین سنی هستند. البته میانگین سنی درپیرترین استان کشور، گیلان، برابربا ۵/۳۵سال گزارش شده‌است که پس از گیلان، استان‌های مازندران و تهران به ترتیب با میانگین سنی ۳۴ و ۲/۳۳ سال، پیرترین استان‌های کشور محسوب می‌شوند.
میانگین سنی جمعیت ایران درسال۹۵برابر۱/۳۱سال محاسبه شده که در مقایسه با سال۱۳۹۰، معادل۳/۱سال افزایش را نشان می‌دهد.
درسال گذشته، میانگین سنی مردان برابر۹/۳۰و زنان۳/۳۱سال بوده‌است. میانه سنی جمعیت ایران درسال ۹۵برابر ۳۰سال است که درمقایسه باسال ۹۰در مجموع ۳سال افزایش رانشان می‌دهد.
در این بین، گرچه سیاست‌گذاران از روند پیری جمعیت کشور ابراز نگرانی‌ می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد هنوز ساز و کار مشخصی در حمایت و حفظ جمعیت جوان وجود ندارد.
آنجاکه  قزوین از لحاظ آماری در رده‌های میانی استان‌ها  قرار دارد؛ اما مهران قاسمی، معاون فرهنگی ورزش و جوانان قزوین به تازگی به یک نشریه محلی گفته بود که «به دلیل نبودساختارمناسب درحوزه جوانان هیچکس دقیقا نمی‌داند باید چکارکند.»
او در توضیح بیشتر گفته بود: «باید ساختارحوزه جوانان بازتعریف شود و کل شاکله‌‌ی امورجوانان نیازبه دگردیسی دارد. با این‌ کارکردهای فعلی، اتفاقی برای جوانان نخواهد افتاد».
قاسمی معتقد  است «اولین دغدغه جوانان اشتغال ودغدغه دوم نشاط اجتماعی است که ازآن فاصله داریم.»  معاونت فرهنگی ورزش و جوانان استان اعلام کرده بود «براساس محاسبه‌ای، جوانان استان، پانصدمیلیون ساعت اوقات فراغت دارند اینکه این پانصدمیلیون ساعت درسال با چه تفریحاتی پرشود، حائزاهمیت است.»
 با این همه، کارشناسان، دلیل رده سیزدهمی قزوین به لحاظ دارا بودن جمعیت جوان را  مهاجر پذیری و مهاجرفرستی این استان می‌دانند که نزدیکی به پایتخت این مساله را تشدید کرده‌است.
با این وجود این داده مرکز آمار در مورد میانگین سنی، می‌تواند کمک مناسبی برای سیاست‌گذاران باشد؛ البته اگر بخواهند.

سه شنبه 2 آبان 1396
15:50:33