جشن پسته‌های خندان قزوینی

زیر پوست شهر
جشن پسته‌های خندان قزوینی

دومین جشنواره پسته به مناسبت هفته قزوین در باغستان سنتی قزوین برگزار شد. در این جشنواره که توسط شهرداری و سازمان باغستان‌های سنتی قزوین و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد؛ همتی استاندار قزوین گفت: باغستان سنتی قزوین دارای هویت و میراث گذشتگان ماست و باید در همه ابعاد به باغستان توجه ویژه کرد.


دیگر حتی یک وجب از باغستان سنتی قزوین حتی برای پروژه‌های دولتی و توسعه شهر تخریب نخواهد شد. وی افزود: نباید توسعه فدای محیط زیست و محیط زیست فدای توسعه شود و باید این دو موضوع را در کنار هم دید.

يكشنبه 19 شهريور 1396
09:44:05