درخشش علم و تکنولوژی

درخشش علم و تکنولوژی

علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ملت ما ریشه در تاریخ دارد و امروز توانسته در علم، فناوری و نانو که رشته‌های مهمی است به دستاوردهای ارزشمندی برسد و تکنولوژی کوانتومی را هم اخیراً راه‌اندازی کرده‌ایم که با نانو ارتباط دارد و قادریم کارهای بزرگی را ممکن کنیم.


وی در بخش دیگر سخنان خود افزود: با همه مشکلات اقتصادی توانسته‌ایم در برخی رشته‌ها به موقعیت خوبی برسیم و در چشمه‌های فیاض علم و تکنولوژی درخشیده‌ایم. متاسفانه در صنعت و کاربرد نانو کمی عقب مانده‌ایم که باید این مشکل را برطرف کنیم اما در صنعت هسته‌ای، نانو و فنآوری جایگاه مطلوبی داریم و باید با شجاعت و اصلاح مشکلات، عقب‌ماندگی‌های خود را جبران کنیم.

يكشنبه 19 شهريور 1396
08:53:39