سرپایی واحدهای صنعتی با عصای دولت

سرپایی واحدهای صنعتی با عصای دولت

در راستای حمایت از واحدهای نیمه تمام و مشکل دار امسال ،۳۰هزار واحد تحت پوشش تسهیلات بانکی قرار می‌گیرند.


 محمدرضا فیاض،معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال طرح رسیدگی به واحدهای نیمه تمام و نیازمند کمک را ادامه می‌دهیم و تا سقف ۳۰هزار واحد تحت پوشش قرار می گیرند. وی افزود: در سراسر کشور با توجه به میزان پیشرفت واحدهای صنعتی و تولیدی باحدود ۳۰درصد، ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی، واحدهایی که تا ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، در اولویت برخورداری از تسهیلات دولتی هستند.

يكشنبه 19 شهريور 1396
08:47:26