ایجاد احساس تعلق شهروندان به شهر

ایجاد احساس تعلق شهروندان به شهر

گمانه‌زنی‌ها دیگر رو به پایان است و به زعم این قلم؛ علی صفری - شهردار سابق بویین زهرا که مردم بویین زهرا و البته اعضای فراکسیون امید هرگز حمایت‌ها و اقداماتش را فراموش نخواهند کرد- و این روزها نیز سرپرست شهرداری قزوین است، سکان بلدیه را به دست خواهد گرفت.


او دکتری محیط زیست دارد و حتما درصدد است تا  اکسیژنی که ریه‌های شهر بعد از این همه پل‌سازی کم آورده را جبران کند!
صفری به دنبال ایجاد شهری خلاق است و می‌گوید: باید احساس تعلق شهروندان به شهر، با افزایش خدمات و ایجاد نشاط اجتماعی افزایش یابد؛ بنابراین ما به دنبال ایجاد شهری خلاق با افزایش مشارکت مردم هستیم. امروزه نگاه کالبدی به شهر منسوخ شده ‌است و باید به شهرها نگاه خلاقانه داشت و اعتقاد داریم قزوین در افق1400 باید به شهری خلاق و دانش‌محور تبدیل شود. به نظر می‌رسد، رسانه‌ها نیز از این پس با خیال راحت می‌توانند او را به کرسی نقد بکشانند چرا که خودش می‌گوید: بیان انتقادهای سازنده از سوی رسانه‌ها موجب سالم شدن فضای مدیریت شهری و دور شدن آن از فساد می‌شود.

يكشنبه 19 شهريور 1396
08:31:38