خیز بلند کاسپین برای صعود

وقت اضافه
خیز بلند کاسپین برای صعود

به نظر می‌رسد ابر و آب و مه و خورشید و فلک این فصل دست به دست هم داده‌اند تا کاسپین بتواند راه صعود را در پیش بگیرد.


از انتخاب سعید دقیقی به عنوان سرمربی و جوانگرایی در کادرفنی این تیم بگیرید تا انجام بازی‌های دوستانه و جذب بازیکنان سرشناس، همه و همه اتفاقات خوبی بوده‌اند که در این تیم رخ داده تا به آینده آبی‌های شهر قزوین امیدوار باشیم.
این اواخر هم که تسویه با طلبکاران باعث شد تا نفسی به راحتی بکشیم و دیگر نگرانی از بابت پرونده‌سازی در فدراسیون به دل راه ندهیم.به هرحال کاسپین علیرغم قرعه سختی که نصیبش شده، مدعی صعود است و باید ثانیه‌ها را تا آغاز ماراتن لیگ دو شمرد.

شنبه 4 شهريور 1396
13:36:11