تولد دوباره پسماندها

زیر پوست شهر
تولد دوباره پسماندها

مجتبی منتظری مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری قزوین گفت: روزانه  300تن پسماند جمع‌آوری می‌شود که این پسماندها برای بازیافت به سایت محمدآباد منتقل می‌شوند و با پردازش پسماند انتقالی به این مکان در تهیه کمپوست و... از آنها استفاده می‌شود.


وی افزود: بیشترین هزینه شهرداری در بین سازمان‌های تابعه مربوط به سازمان پسماند شهرداری قزوین می‌شود و در سال96 تاکنون شاهد گردش مالی 480میلیارد ریال در این سازمان بودیم. وی با اعلام افزایش میزان تفکیک زباله از مبدأ در قزوین ابراز کرد: در سال92 میزان تفکیک زباله از مبدأ در قزوین کمتر از یک تن بود درحالی که هم اکنون این مقدار به 12تن رسیده است.

شنبه 4 شهريور 1396
13:12:59