قزوین در انتظار خانه طنز

زیر پوست شهر
قزوین در انتظار خانه طنز

علی‌اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی و بین‌الملل شهر کتاب، ضمن بازدید از مراکز و بناهای فرهنگی قزوین گفت: با توجه به اینکه طنزنویسان برجسته‌ی ایران همچون عبید زاکانی، علی‌اکبر دهخدا، بهاءالدین خرمشاهی، جواد مجابی و... از این شهر برخاسته‌اند، ضروری است که خانه طنز قزوین تشکیل شود و پژوهش در باب طنز فارسی در این شهر رونق بیشتری بگیرد.


اسکندری‌نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد در پاسخ به اینکه آیا تا به حال اقدامی برای برپایی خانه طنز صورت گرفته یا خیر، به خبرنگار فروردین امروز اعلام کرد: ایشان آرمان‌های خود را مطرح کردند، ما نیز بسته به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و موقعیت‌های موجود در جهت تحقق آن می‌کوشیم.

شنبه 4 شهريور 1396
13:07:49