دم مسیحای تدبیر

دم مسیحای تدبیر

فریدون همتی، استاندار قزوین گفت: صنعت استان قزوین با بسته حمایتی دولت زنده شده است و حمایت جدی دولت تدبیر و امید در راستای اجرای طرح بهین‌یاب و بسته حمایتی در استان باعث شد که با پیگیری‌ها و برگزاری جلسات مستمر مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی مرتفع گردد و ما شاهد تقویت اشتغال و حفظ اشتغال موجود با پرداخت تسهیلات به واحدهای دارای مشکل باشیم.


.استاندار قزوین افزود: تاکنون توسط بانک‌های عامل استان ١٠٩١میلیارد تومان تسهیلات به ١٠٥٠واحد تولیدی پرداخت شده است و با احتساب تسهیلاتی که واحدهای تولیدی و صنعتی به طور مستقیم از بانک های تهران دریافت کرده‌اند این میزان به ١٥٠٠میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

شنبه 4 شهريور 1396
13:00:17