به یاری برکت

به یاری برکت

حمیدرضا خانپور، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: استفاده از ظرفیت‌های بنیاد برکت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی و واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید انجام می‌پذیرد.


 وی افزود: بنیاد برکت درصدد است در طرح‌های اقتصادی و تولیدی با اولویت طرح‌های تکمیلی و نیمه‌تمام مشارکت نماید.خانپور حوزه‌های فعالیتی غذایی و دارویی، چوب، کاغذ و مصالح ساختمانی، چاپ و بسته‌بندی، شیمیایی، برق، الکترونیک و ... را از حوزه‌های اقتصادی مورد نظر بنیاد برکت برای مشارکت نام برد. وی خاطر نشان کرد: اگر طرح مصوب شود، ۵۰درصد از حجم کل سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات از سوی بنیاد برکت پرداخت می‌شود.

شنبه 4 شهريور 1396
12:55:53