دستان ناپاک

امام جمعه قزوین:
دستان ناپاک

امام جمعه قزوین گفت: گرفتن عکس سلفی برخی نمایندگان با خانم موگرینی جای تاسف دارد. با این حرکت برخی آن ها بی‌مایگی خود را نشان دادند و برخی از آدم‌های سبک‌مغز هم از آنها دفاع می‌کنند که این نشان می‌دهد وقتی لیست‌هایی را به مردم تحمیل کردند باید منتظر چنین حوادثی باشیم.


حجت الاسلام قابل افزود: دست های ناپاکی لیست‌هایی را به مردم ما تحمیل کردند و این روزها هم در دولت و هم پارلمان محلی شاهد تقسیم پست هستیم، که برخی چهره‌های حامی فتنه دوباره می‌خواهند مسئولیت بگیرند. وی خاطرنشان کرد: باید بدانید در جریان فتنه، نظام با برخی افراد مدارا کرد و امروز اگر بخواهند همان افراد دوباره به پست و مسئولیت بازگردند مردم تحمل نخواهند کرد.

شنبه 4 شهريور 1396
12:49:21