دادستان خبرساز

چهره های هفته
دادستان خبرساز

دادستان جدی و قاطع قزوین همواره خبر ساز بوده است. سال 95 در خصوص دانشجویانی که در پارتی شبانه دستگیر شدند حکم شلاق صادر کرد چرا که معتقد بود: اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی درس عبرتی است برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند.


وی در خصوص کنترل دنیای مجازی نیز یدی طولا دارد هرگونه تخلف در فضای مجازی استان را بسرعت شناسایی  کرده و با خاطیان برخورد می‌کند. این روزها اما صادقی نیارکی دغدغه اش حجاب است و بر این باور است که کارمندان خارج از ساعت اداری نیز کارمندند و باید حجاب و شئونات اسلامی را راعایت کنند. علاوه بر آن حجاب را دغدغه الهی می‌داند  و می‌گوید: حجاب در فطرت پاک هر موحدی وجود دارد از این رو هیچ دین غیر منحرفی، کم توجهی یا بی توجهی به پوشش را نمی پذیرد. صادقی نیارکی تاکید می‌کند: یکی از مسائلی که در میان کارکنان دولتی همانند اخلاق در نگاه اول برجسته بوده، وضعیت ظاهری است.

شنبه 4 شهريور 1396
11:50:49