تحقق خواسته‌های مردم اولویت دولت دوازدهم است

سعید شاهرخی:
تحقق خواسته‌های مردم اولویت دولت دوازدهم است

معاون سیاسی استاندار قزوین با اشاره به شروع به کار دولت دوازدهم گفت: فلسفه حضور دولت‌ها تحقق خواسته‌های مردم در چهارچوب قانون است و در دولت دوازدهم نیز بدون شک توجه به این موضوع جزو برنامه ها و سیاسست های  اصلی دولت خواهد بود.


 وی با اشاره به توجه دولت به سمن‌ها در حوزه اجتماعی، گفت: دولت به سازمان های مردم نهاد به عنوان تشکل‌های مردمی که می‌توانند بخش عظیمی از مشکلات را حل کنند، نگاه می‌کند. شاهرخی به حمایت از فعالیت‌های حزبی و ادامه این روند در دولت دوازدهم، گفت: راه‌اندازی احزابی فراگیر در چهارچوب قانون از اهداف مورد توجه دولت می‌باشد.

پنجشنبه 12 مرداد 1396
07:50:12