مطالبات کشاورزان قزوینی پرداخت می شود

مطالبات کشاورزان قزوینی پرداخت می شود

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: مطالبات کشاورزان استان به زودی پرداخت می‌شود.


محمود محمودی با بیان این خبر افزود: از ابتدای فصل خرید تضمینی تاکنون بیش از ۲۳ هزار تن گندم از کشاورزان قزوینی خریداری شده‌است.
او با اشاره به اینکه  دانه روغنی کلزا نیز در این استان، همزمان با خرید تضمینی گندم خریداری می‌شود، گفت: بیش از ۶ هزار تن کلزا در استان خریداری و در انبارها ذخیره سازی شده‌است.
رئیس سازمان تعاون روستایی استان ادامه داد: در این مدت بیش از ۷ هزار تن جو از کشاورزان خریداری و یک هزار و ۴۰۰ تن جو از طریق بورس به فروش رسیده‌است.

يكشنبه 25 تير 1396
08:32:25