۲۰ درصد اعتبارات سفر ریاست جمهوری جذب نشد

۲۰ درصد اعتبارات سفر ریاست جمهوری جذب نشد

ابوالفضل یاری، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین گفت: از مجموع ۵۳۰ میلیارد تومان سهم اعتبارات مصوب سفر رباست جمهوری در سال گذشته حدود ۲۰ درصد جذب نشده که تصمیم گرفته شد،


هر دستگاهی که ضعیف عمل کرده و قادر به جذب سهم اعتباری خود نشده‌است، اعتباراتش به سایر دستگاهها داده شود.
یاری اضافه کرد: این اعتبارات از محل اسناد خزانه برای پرداخت بدهی دستگاههای اجرایی و پرداخت به پیمانکاران پیش بینی شده‌است که دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی، برق منطقه ای زنجان، پارک علم و فنآوری و آب و فاضلاب شهری موفق عمل کردند.

يكشنبه 25 تير 1396
08:32:37