پس از برجام، صادرات کالا از قزوین دو برابر شد

استاندار:
پس از برجام، صادرات کالا از قزوین دو برابر شد

استاندار قزوین در دیدار با سفیر اوکراین در ایران گفت: در دوران پسابرجام میزان صادرات کالاهای غیرنفتی از قزوین به خارج از کشور به 2 برابر قبل از آن افزایش یافته است.


فریدون همتی در دیدار با سرگئی بوردیلیاک سفیر اوکراین در ایران افزود: پس از برجام ، زمینه برقراری و گسترش همکاری های اقتصادی بین ایران با کشورهای مختلف فراهم شده است.
استاندار قزوین در ادامه از آمادگی استان برای برقراری روابط تجاری بین بازرگانان قزوینی و اوکراینی خبر داد و گفت: با توجه به استعدادهای فراوان صنعتی و کشاورزی در قزوین زمینه خوبی برای این همکاری وجود دارد.

يكشنبه 25 تير 1396
08:17:22