بازخوانی توقیف سلام

بازخوانی توقیف سلام

آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها فعال سیاسی قزوینی جریان چپ جمهوری اسلامی  بین سال‌های 70 تا 78 روزنامه اصلاح‌طلب «سلام» را منتشر کرد؛ روزنامه‌ای که برخی افراد سرآغاز وقایع 18تیر سال 78 و کوی دانشگاه را تعطیل شدن این روزنامه می‌دانند.


اکنون موسوی خوئینی‌ها درباره روزهای 18سال گذشته توضیحاتی در کانال تلگرامی خود منتشر کرده که در آن می‌گوید نامه معاون وزیر اطلاعات محرمانه نبوده است.
او در پاسخ به این پرسش درباره روزنامه سلام که «چاپ نامه محرمانه معاونِ وزیر اطلاعات یک انتحار سیاسی نبود؟» نوشته: لازم است توضیح دهم که آن نامه محرمانه نبود و شاکی (وزارت اطلاعات)، برای ارائه سند به دادگاه، پس از طرح شکایت مهر محرمانه بر آن نامه می‌زند! من با اطلاع از این کار  از رئیس دادگاه درخواست کردم که با هزینه من مهر محرمانه روی نامه را به آزمایشگاه بدهند. دادگاه با این درخواست موافقت نکرد، درحالی‌که حق مسلّم یک متهم است که برای رفع اتهام و دفاع از خود چنین درخواستی بکند و دادگاه هم مکلف است که درخواست وی را بپذیرد؛ در غیر این صورت، دادگاه از وظیفه تحقیق برای دست یافتن به حقیقت سر باز زده است. اما تصمیم گرفته شده‌بود که روزنامه سلام بسته شود و تشکیل دادگاه فقط بهانه بود. به نوشته این دادستان سابق،  روزنامه سلام در خلاف جهت تک‌صدایی حرکت می‌کرد.

يكشنبه 25 تير 1396
07:25:59