روایت تکمیل همایون از بنی صدر

روایت تکمیل همایون از بنی صدر

ناصرتکمیل همایون، پژوهشگر  قزوینی تاریخ و فرهنگ ایران که همواره بر بی‌طرفی کامل روایت‌های تاریخی و انتشار آنها تاکید می‌کند.«روزگاری در شمار نزدیکان ابوالحسن بنی‌صدر بود.


در تیرماه 36 سال پیش در چنین روزهایی به اتهام همکاری برای خروج بنی‌صدر از کشور ابتدا به اعدام و سپس به واسطه آیت‌الله گیلانی به حبس ابد تقلیل یافت که پس از آن به10 سال تبدیل شد و سرانجام پس از 4 سال به آزادی او از زندان منجر شد.»
او به روزنامه همدلی گفته است: شاید ده بیست نفر بگویند که ما مشاور بنی‌صدر بودیم؛ اما من هیچ وقت مشاور به معنای امروز آن نبودم. بنی‌صدر هم کسی نبود که رسما به حرف ما گوش دهد. گاه گاه دوستانه گفت‌وگوهایی با هم داشتیم.  تکمیل همایون تاکید کرده که اصلا سمتی نداشته و «دیناری هم از دولت و جمهوریت بنی‌صدر استفاده نکردم یا سفر نرفتم. فقط برای یکی از دوستانم که عضو حزب جمهوری اسلامی بود و مادرش فوت کرده بود، از آقای بنی‌صدر یک امضا گرفتم».
این پژوهشگر تاریخی از روزنامه همشهری انتقاد کرده‌است که « در چند شماره قبل نوشته که بنی‌صدر در منزل تکمیل همایون مخفی شده بود؛ اما این دروغ محض است. من هم در بازجویی‌های خودم گفتم که بنی‌صدر به خانه ما نیامده‌است؛ چون اصلا خانه ما برای مخفی شدن بنی‌صدر خطرناک‌تر از خانه خود بنی‌صدر بود. »

يكشنبه 25 تير 1396
07:23:50