جعل سند در قزوین افزایش یافت

خطر در کمین دستگاه‌های دولتی؛
جعل سند در قزوین افزایش یافت

درحالی مدیرکل امنیتی استانداری  از افزایش 54درصدی جعل اسناد در استان قزوین خبر می‌دهد که کارشناسان هشدار می‌دهند  در صورت تعدد و تکثر این جرم، دستگاه‌های حکومتی هم مورد هجمه و هدف قرار می‌گیرند.


آنگونه که مهر گزارش کرده‌است،یوسف جهانی پور، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین در همایش مقابله و پیشگیری با جعل اسناد اظهارکرد: وقوع جرائم در سطوح مختلف گاهی مشهود و عینی است که رسیدگی به آن‌ها با کار کارشناسی و فنی قابل پیگیری و مقابله است .
او تاکید کرد: برای برخورد و کشف جرائم فنی و پیچیده نیاز به کار کارشناسی و فنی است و باید کاربران و مسئولان مرتبط با این حوزه با شیوه های جدید جعل اسناد آگاهی داشته‌باشند.
جهانی پور یادآورشد: در استان قزوین میزان جرم جعل از ۲۳۰ مورد در سال ۹۴ با افزایش ۵۴ درصدی به ۳۳۸ مورد افزایش یافته است.
کمترین و بیشترین جرم دراستان‌ها
کاظم شادکام، رئیس دبیرخانه مبارزه و پیشگیری از جعل اسناد هم در این همایش گفت: با بیان اینکه در سال‌های اخیر هرساله میزان رشد جعل اسناد 9 درصد بوده‌است، افزود: ثابت بودن این نرخ نشان می‌دهد راهکارهای ستاد برای مقابله و پیشگیری از وقوع این جرم و افزایش آن مناسب بوده‌است.
او اضافه کرد: پارسال 26 هزار و 189 مورد جعل اسناد در کشور شناسایی شد که همانند سال‌های 92 تا 94 با 9درصد افزایش همراه بود.
این مسئول افزود: ثابت بودن درصد افزایش جعل در کشور طی سال‌های اخیر با وجود افزایش جمعیت و میزان جرم نشان‌دهنده موثر‌بودن راهکارهای پیشگیری است.
او در ادامه گفت: بیشترین میزان رشد جعل در استان‌های سیستان و بلوچستان،تهران و کرمان و کمترین میزان رشد در استان‌های یزد،خراسان جنوبی و کردستان بوده است.
شادکام ادامه داد: جعل اسناد زمینه‌ساز دسترسی به سایر جرائم است و در صورت تعدد و تکثر این جرم ،دستگاه‌های حکومتی و متولی کشور مورد هجمه و هدف قرار می‌گیرد.
این مسئول با بیان اینکه آموزش یکی از راهکارهای اصلی و موثر در کاهش میزان وقوع این جرم است،افزود: استان‌های هدف ما در خصوص آموزش راهکارهای مقابله و پیشگیری از وقوع جرم جعل اصفهان،تهران،آذربایجان شرقی و غربی و فارس است؛ ولی در اولین گام در استان قزوین حاضر شدیم.

شنبه 24 تير 1396
04:51:52