حمایت از دولت در سایه سکوت مدیران

حمایت از دولت در سایه سکوت مدیران

 به نظر می‌رسد جز اظهارات گاه و بیگاه مدیر کل روابط عمومی استانداری در دفاع از دولت در شرایطی که بیشتر مدیران همتی، سکوت و محافظه‌کاری را در پیش گرفته اند، صدایی شنیده نمی‌شود.

آنجاکه نصرت الله علیرضایی در گفت وگوبا  یک سایت محلی» در پاسخ به هجمه‌ها علیه دولت پس ازنتایج انتخابات گفته ‌است: واقعیت قضیه این است که از آنجایی که در حوزه و عالم سیاست همه خود را حق می‌پندارند و تصور می‌کنند که گروه و جریان آن‌ها  بهتر می‌تواند کشور را مدیریت و به مردم خدمت  کند؛ بنابراین رجوع به آرای مردم و تن دادن به دموکراسی بهترین ابزار و شیوه ای است که در جامعه جدید به عنوان میزان و ملاک سنجش برای صحت و سقم این ادعاها پذیرفته و نهادینه شده است .
  او معتقد است: مخالفین دولت  باید نگاه خود را به رای مردم تغییر دهند و به رای ، سلیقه ، فکر و تحلیل و دیدگاه  مردم احترام و ارزش بگذارند. نگویند رای مردم مشروعیت و اصالت ندارد؛ چرا که این نوع نگرش و افکار آن‌ها را بیش از پیش از مردم دورتر و شکاف  را با مردم عمیق تر می کند  و ادامه این روند هیچ سود و منفعتی برای آنان در بر نخواهد داشت.

شنبه 24 تير 1396
04:30:14