رشد ۵ درصدی درخواست طلاق توافقی در قزوین

رئیس کل دادگستری مطرح کرد؛
رشد ۵ درصدی درخواست طلاق توافقی در قزوین

جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: سال گذشته بیشترین پرونده‌های دادگاه خانواده با ۵ درصد رشد به موضوع طلاق توافقی اختصاص داشته است.


او افزود: سایر دعاوی خانواده نیز به ترتیب مطالبه مهریه، دعاوی تمکین وطلاق به درخواست زوجه بوده که افزایش نداشته است. انصاری در خصوص مهمترین جرائم استان اظهارکرد: سرقت، توهین، ضرب و جرح عمدی، تصادف، تهدید و تخریب درردیف شش جرم مهم پرونده های ورودی سال جاری تشکیل می دهد.

يكشنبه 4 تير 1396
06:17:22