کاهش سالانه 15 درصدی جرائم استان قزوین

فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد؛
کاهش سالانه 15 درصدی جرائم استان قزوین

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین گفت: با تلاش شبانه روزی ماموران نیروی انتظامی و همکاری دستگاه قضایی میزان جرائم استان از سال ۹۰ تاکنون سالانه ۱۵ درصد کاهش یافته است.


سردار محمدرضا محمودی اظهار کرد: با اقدامات خوب انجام شده از سال ۹۰ تاکنون هر سال شاهد کاهش ۱۵ درصدی جرائم بوده ایم.او افزود: این کاهش جرائم بیانگر تعصب کاری همکاران و ایمان و اعتقاد راسخ و خدمت به مردم است و امیدواریم با تداوم همکاری ها همچنان شاهد پیشگیری از جرائم و کاهش جرم در استان باشیم.

يكشنبه 4 تير 1396
06:10:27