آموزش ازدواج در مدارس اجرایی شود

زیر پوست شهر
آموزش ازدواج در مدارس اجرایی شود

میرمحمدصادقی، مدیرکل دفتر مشاوره و روانشناسی سازمان بهزیستی با اشاره به بزرگترین مشکل ایرانیان گفت: طبق آمار سازمان بهزیستی کشور بزرگترین مشکل مردم ارتباط برقرار کردن با یکدیگر است.


 آموزش و پرورش نهادی است که می‌تواند در آموزش و نحوه ارتباط برقرار کردن مردم جامعه تاثیر داشته باشد، ولی نه تنها در یک مقطع تحصیلی. ما باید در مقاطعی در مدارس آموزش ازدواج را داشته باشیم.
او در خصوص آموزش‌های قبل از ازدواج افزود: مشاوره در خصوص ازدواج یک موضوع پیچیده است و هر روانشناسی نمی‌تواند صلاحیت مشاوره دادن را داشته باشد.

يكشنبه 4 تير 1396
06:05:06