محرومیت از تحصیل بیش از ۸ هزار کودک بدلیل فقر

زیر پوست شهر
محرومیت از تحصیل بیش از ۸ هزار کودک بدلیل فقر

سرپرست‌های ۸ هزار و ۱۵ کودک اعلام کرده‌اند که به دلیل فقر نمی‌توانند کودک خود را به مدرسه بفرستند.وزارت کار و رفاه اجتماعی در آخرین آماری که از وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل منتشر کرده است به وضعیت ۲۳ هزار و ۹۸۶ کودک که خارج از مدرسه هستند.


اشاره کرده است که در سامانه دریافت یارانه نام آنها ثبت نشده؛ اما براساس اطلاعات ثبت احوال زنده هستند.از همین رو مصوب شده است که کارگروهی با حضور نماینده آموزش و پرورش و سازمان‌های مردم‌نهاد تشکیل خواهد شد تا راهکارهای مناسب برای این مسئله تدوین شود.

يكشنبه 4 تير 1396
06:00:33