اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط به زودی آغاز می شود

اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط به زودی آغاز می شود

منوچهر حبیبی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده و براین اساس اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط به زودی آغاز می شود.


او افزود: واحدهای تولیدی و اقتصادی مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب و بازار فروش قابل قبول می توانند از تسهیلات بهره مند شوند.
به گفته حبیبی، مبلغ بدهی های غیر جاری بنگاه های کوچک و متوسط نباید بیش از تسهیلات درخواستی و سقف چک های برگشتی  و نباید از 25 درصد تسهیلات درخواستی

يكشنبه 4 تير 1396
05:52:18