توسعه ایستگاه راه آهن قزوین

توسعه ایستگاه راه آهن قزوین

مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی قزوین، توسعه ایستگاه راه آهن مرکز استان را در دستور کار این دستگاه دانست و گفت: انجام این کار با توجه به 2خطه شدن راه آهن قزوین-تهران و قزوین-زنجان و افزایش حجم مسافر ضروری است.


حق لطفی گفت: با توجه به وجود طرح جامع شهری و نیاز توسعه ایستگاه راه آهن شهر قزوین، اجرای مختصات طرحTOD به وزیر راه و شهرسازی ارائه شده و مورد موافقت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: واقع شدن دانشگاه‌های این شهر در شمال و قرارگرفتن ایستگاه راه‌آهن در جنوب شهر، نیاز ایجاد یک مسیر تند راهی را ایجاد کرده که طرحTOD می‌تواند در راستای طرح جامع و اجرای زیرساخت‌های لازم موفق عمل کند.

يكشنبه 4 تير 1396
05:39:34