دفاع تمام قد از شریعتی

دفاع تمام قد از شریعتی

محسن بهشتی‌سرشت، استاد پژوهشکده امام خمینی و عضو هیات علمی دانشگاه بین‌الملل قزوین، شائبه عامل ساواک بودن شریعتی را رد می‌کند و معتقد است بسیاری از مسئولان کشور که از زندانیان دوره پهلوی بودند در بازجویی‌ها حتی از شاه تعریف کرده‌اند، پس چنین صحبت‌هایی نمی‌تواند سند نزدیکی به شاه عنوان شود.


او که به مناسبت درگذشت علی شریعتی، اندیشمند دینی و از مبارزان سیاسی صحبت کرده‌، در پاسخ به سئوالی در مورد شائبه نزدیکی شریعتی به ساواک گفته‌است: اگر سرگذشت بسیاری از همین مسئولان ما که زندانیان سابق هستند؛ حتی بازجوی‌های مبارزان بزرگ آن دوره‌ را مرور کنیم، می‌بنیم که چه چیزها که ننوشته‌اند و حتی از شاه تعریف کرده‌‌اند.بهشتی سرشت براین باور است که «فضای زندان و انفرادی و شکنجه و بازجویی شرایط خاص خود را دارد که باعث شود خیلی چیزها بنویسید؛ ولی این نوشته‌های تحت فشار که سند نیستند؛ سند واقعی تفکر و باور هر کسی، اعمال و رفتار و خروجی عملیاتی آن‌هاست.» به گفته این استاد دانشگاه «شریعتی اگر عامل ساواک بود که یک سال و نیم در کمیته مشترک نمانده بود. اگر عامل ساواک است،آثار و سخنرانی‌هایش در بیداری مردم ایران و حتی جهان اسلام تاثیرگذار نبود.اگر عامل ساواک است چرا مجبور می‌شود با گذرنامه به اسم دیگری از ایران خارج شود و در انگلستان به مرگ مشکوک فوت کند؟»

يكشنبه 4 تير 1396
04:23:45