آینده شورای شهر از نگاه زرآبادی

آینده شورای شهر از نگاه زرآبادی

حمیده زرآبادی، بهارستان نشین قزوین، راه پیش روی شورای شهر جدید که در مردادماه آغاز به کار می‌کند، نه تنها آسان، که بسیار پرسنگلاخ می‌داند.

او در دیداری که با منتخبان اصلاح‌طلب شورای پنجم داشته گفته‌است:  با وجود بودجه 560 میلیارد تومانی شهر قزوین، براساس گزارش‌های دریافتی شهرداری دارای 370 میلیارد تومان بدهی است.
زرآبادی به همین رقم اکتفا نکرده و از تکمیل هشت طرح بزرگ شهری نیمه کاره گفته که به 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که اگر در موعد مقرر تکمیل و به بهره برداری نرسند با جرائم و خسارت روبرو می شوند.  او معتقد است این ارقام نشان می‌دهد در مصارف هزینه‌ها دقت کافی صورت نگرفته و بخشی از کارها علاوه بر اعتبارات مربوط به زمان خود از پول آینده انجام‌شده‌است.
این نماینده قزوین در مجلس ادامه می‌دهد: این موارد که میراث دوره گذشته است، می‌تواند برای اعضای شورای شهر در دوره جدید چالش‌زا باشد و بر روی عملکرد آن‌ها تاثیر بگذارد.
هرچند انتقادها و هشدارهای او به سیاست شهرداری در مورد توسعه متوازن شهری هم است؛ آنجاکه می‌گوید: اگر 10 تا 20 دقیقه از مرکز شهر قزوین به آن سو حرکت کنیم با برخی محلات و نواحی مواجه می‌شویم که به لحاظ بهره‌مندی از امکانات در فقر و عقب ماندگی زیاد به سرمی‌برند. اشاره این نماینده بهارستان نشین به  نواحی منفصل شهری است.

شنبه 3 تير 1396
09:55:02