تن ندادن به قاعده بازی انتخابات

تن ندادن به قاعده بازی انتخابات

با وجود اینکه فرماندار، انتخابات شورای شهر قزوین را  تایید کرده‌است و استاندار بر رعایت مرقانون در انتخابات می‌گوید؛ اما اعضای شورای چهارم که از قضا کاندیدای دور پنجم انتخابات شورا هم بودند، قاعده بازی را نمی‌پذیرند و منتقد نتایج هستند.


برخی از آن‌ها، فردای  اعلام آرا در مقابل فرمانداری تجمع کردند و بعضی هم از فرصت تریبون جلسات شورای شهر برای انتقاد  نسبت به نتایج استفاده کردند. در این بین، حسین غیاثوند، عضو شورای فعلی شهر که چند صباحی دیگر باید با این پست خداحافظی کند، پس ازتاکید فرماندار به اینکه  درانتخابات الکترونیک امکان هیچ تقلب و خطایی وجود ندارد، گفته‌است: انتخابات الکترونیکی ضریب خطا را بالاتر نشان می‌دهد. این رئیس کمیسیون شهرسازی ، درجلسه شورای شهر گفته‌است: باید پرینت های آرا صندوق ها را جلوی ما بشمرند؛ چون در این مجموعه شبهاتی وجود دارد.به گفته او،افرادی که دارای جایگاه خاصی در سطح شهر نبودند نسبت به افراد مهم دیگر، بیشتر مطرح شده‌اند.البته او پس از انتخابات به خرید آرا اشاره کرده و گفته بود که نقل انتقال افراد از مناطق مختلف برای خرید رای انجام گرفته‌است. هرچندآگاهان سیاسی، دلیل ناکامی  برخی ازاعضای کنونی شورای شهر را در انتخابات، وجود لیست «امید» اصلاح طلبان و اقبال مردم به آن می‌دانند؛ چه اینکه در دوره‌های پیشین، اصلاح طلبان مجالی برای حضور نداشتند.

پنجشنبه 11 خرداد 1396
11:26:57