پلیس رشوه 35 میلیون ریالی را رد کرد

پلیس رشوه 35 میلیون ریالی را رد کرد

رئیس بازرسی نیروی انتظامی قزوین از رد رشوه 35 میلیون ریالی ماموران انتظامی پلیس مبارزه با موادمخدر خبر داد.


به گزارش مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی؛ سرهنگ ایمان علی محمدزاده گفت: واحد گشت پلیس مبارزه با موادمخدر استان در حین گشت، به یک دستگاه خودرو پژو روآ مشکوک و آن را متوقف کرد.وی ادامه داد: پس از توقف خودرو، ماموران موفق به کشف 6 کیلوگرم تریاک شدند. رئیس بازرسی نیروی انتظامی افزود: هنگام انتقال سرنشین خودرو حامل مواد به پاسگاه، 35 میلیون ریال رشوه به ماموران پیشنهاد کردند که ماموران وظیفه شناس،رشوه پیشنهادی را رد و موضوع صورت جلسه شد.

پنجشنبه 11 خرداد 1396
06:50:10