گندم با قیمت تضمینی اعلام شد

گندم با قیمت تضمینی اعلام شد
مسعود ربانی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین از خرید تضمینی گندم کشاورزان استان با قیمت 13 هزار ریال در سال جاری خبر داد.


 اوافزود: در راستای حمایت از گندم کاران در سال زراعی جاری 30 مرکز خرید گندم در سطح استان تعیین شده که از این تعداد 25 مرکز خرید ثابت و پنج مرکز خرید به صورت سیار گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان را خریداری می‌کنند.
به گفته این مسئول، در سال زراعی جاری پیش بینی می‌شود 250 هزار تن گندم در مزارع کشاورزی استان تولید شود که از این میزان 200 هزار تن به صورت تضمینی خریداری می‌شود.

پنجشنبه 11 خرداد 1396
06:11:18