تخلفات در انتخابات شورای شهر جزیی بود

استاندار:
تخلفات در انتخابات شورای شهر جزیی بود

فریدون همتی، استاندار قزوین اظهارکرد: عده ای با ایجاد شبهه در خصوص نتایج انتخابات درصدد برهم زدن آرامش مردم هستند.


درحالی‌که علیرغم بروز چند مورد تخلف جزیی در انتخابات شوراها نباید کام مردم را که از این حضور حماسی شیرین شده تلخ کنیم.
او با اشاره به فضای انتقادی ایجاد شده علیه دولت در زمان برگزاری انتخابات گفت: در این دوره از انتخابات شاهد آماج تهمت و دروغ ها و نقدها بر علیه رییس جمهور و عملکرد دولت بودیم؛ اما مردم با علم، آگاهی، شعور، شور و شعف خاص انقلابی خود در نهایت به پای صندوق های رای آمدند و آرای خود را درون صندوق ها ریختند.

چهارشنبه 10 خرداد 1396
08:40:20