حواله امام جمعه به روز قیامت

حواله امام جمعه به روز قیامت

انتقادهای امام جمعه آوج هم مدیرکل روستایی استانداری را هم وادار به واکنش کرد.

کریم حبیبی انبوهی که به دلیل سمتش چندان در مجادلات سیاسی ورود نمی‌کند، به اتهام امام جمعه آوج در پرداخت وام به دهیاران را نشانه خرید رای دانسته بود، پاسخ می دهد و می‌گوید:  تسهیلات  پرداختی به دهیاران بر اساس تفاهم نامه سازمان شهرداریها و دهیاریها با یکی از بانک‌های عامل از خرداد ماه سال گذشته شروع شده و به‌طور مستمر ادامه داشته‌است و رسانه ای کردن آن در این ایام بی تقوایی و ارتباط دادن آن به انتخابات کذب محض و افتراء است.او در توضیح بیشتر می‌آورد: از خرداد ماه سال گذشته بر اساس تفاهم بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها این بانک عامل متعهد به ارایه تسهیلات به دهیاران سراسر کشور شد که این تعهد طی یک سال گذشته توسط بانک انجام شد و با تکمیل تفاهم نامه در سال جاری روند پرداخت تسهیلات و شرایط آن مساعد تر شده است و اخبار منتشره در این زمینه چیز جدیدی جز ادامه تسهیلات گذشته نیست.مدیرکل روستایی استانداری تاکید‌می‌کند که مستندات تفاهم یادشده موجود است.حبیبی معتقد است: کسانی که این خبر را با انتخابات پیش رو مرتبط دانسته اند، فعلی حرام و گناهی کبیره مرتکب شده اند و هیچ پاسخی در روز قیامت در پیشگاه خداوند ندارند.

شنبه 30 ارديبهشت 1396
12:58:35