خواسته شورایی شهردار

خواسته شورایی شهردار

 چند روزی بیشتر به انتخابات شوراهای شهر باقی نمانده است که شهردار قزوین  ازخواسته های انتخاباتی‌اش گفته است.


مسعود نصرتی،  شهردار قزوین در مورد لیست های انتخاباتی گفته که اعتقادی به آن ها ندارد و انتظارش  رااز مردم اعلام کرده است:به ارایه لیست‌ انتخاباتی اعتقادی نداریم و از مردم انتظار داریم با بررسی سوابق و تجربیات کاندیداهای شورا به افرادی باتجربه ومتخصص رای دهند که تفکر شورایی وکار تیمی داشته باشند.اشاره به لیست‌هایی است که دو طیف جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا منتشر کرده‌اند؛ البته در این بین طیف راست دارای لیست‌های متعدد با عنواین مختلف است.نصرتی بر این باور است که «حمایت ازاحزاب قبل از انتخابات اهمیت دارد؛ ولی بعد از انتخابات رعایت حقوق شهروندان مهم است.» شهردار، نگاه شهرداری رابه نامزدهای شورای شهر فراجناحی می‌داند و می‌گوید: باتوجه به این که افراد شایسته بیشتر از ۹ نفر هستند، همانند دوره‌ گذشته توصیه‌ای در حمایت از هیچ کاندیدایی ندارم.
البته گفته می شوددر این دوره گزینه های نزدیک به شهرداری وارد کازار شده اند. با این وجود گمانه زنی می شود  که شهرداری، تمایل دارد  اکثر قریب به اتفاق اعضای دوره چهارم  وارد شورای پنجم شوند. هرچند کارشناسان منتقد عملکرد این دوره هستند و معتقدند باید بدنه مدیریتی متحول شود.

شنبه 30 ارديبهشت 1396
12:40:30