800 شبکه رسمی برای کشورهای اسلامی در حال تبلیغ استفاده از مواد مخدر هستند

دادستان قزوین:
800 شبکه رسمی برای کشورهای اسلامی در حال تبلیغ استفاده از مواد مخدر هستند

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین  در آئین اختتامیه ششمین جشنواره نوجوان سالم ، سوء مصرف مواد مخدر، انحرافات جنسی، خودکشی ، فرار از مدرسه و منزل را از جمله رفتارهای پرخطری عنوان کرد که دوره نوجوانی را به دوره ای حساس و مهم در زندگی تبدیل کرده است.دادستان عمومی و انقلاب قزوین، با اشاره به تبلیغاتی که دانش آموزان را برای مصرف مواد مخدر هدف قرار داده اند،گفت: 800 شبکه رسمی در دنیا برای کشورهای اسلامی و در حال توسعه استفاده از مواد مخدر را تبلیغ می کنند که این یک خطر بزرگ است.

دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
15:47:26