اصولگرا؛ علیه اصولگرا

اصولگرا؛ علیه اصولگرا

حامد کبودوند، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات قزوین در وبلاگ خود، دلیل ثبت نام احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین را بازخورد رفتار همطیفان اصولگرایش می‌داند.


 او نوشته‌است: اقدام احمدی نژاد... برهم زدن سازوکار جریان اصولگرایی است؛ چراکه این جریان علی رغم تفاوت نظرها و مبانی متعدد در این مقطع خاص حول محور نه به روحانی کاملا هم رای و هم مسیر شده‌است و به گزینه‌ای ختم شده که وابستگی به جریان اصولگرایی ندارد؛ ولیکن به حفظ این جریان خواهد انجامید و این برای احمدی نژاد خوشایند نیست.
دبیر جبهه پایداری قزوین در ادامه آورده است: پس احمدی‌نژاد تمام تلاش خود را ولو در قالب انتحار سیاسی خواهد کرد تا توجهات به عملکرد پراشتباه دولت روحانی کمتر شود و انشقاق و سردرگمی در جریان اصولگرایی به حد اعلی برسد و این نتیجه عکس العمل وی در پاسخ به عملیات‌های فراوان در این ۱۲ سال است و جا دارد از این آقایان خودعمارپندار بپرسیم: چرا کاری کردید،احمدی نژاد به این لجاجت برسد؟ چرا کاری کردید، جریانی که رو به افول بود، خاموش نشود؟
اما به فضل الهی و به بشارت های متعدد مقام معظم رهبری،   جوانان انقلابی از این فتنه های پیچیده با تمرکز بر حذف جریان غربگرا ازاین مقطع تاریخی کشور عبور می کنند.

دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
14:21:06