سال انتخاب آگاهانه

یادداشت اول
سال انتخاب آگاهانه

یک سال دیگر از عمر "فروردین امروز" به عنوان نشریه‌ای مستقل گذشت و به سنت چند سال اخیر، سالنامه نوروزی‌ پیش روی خوانندگان وفادار و صمیمی قرار می‌گیرد.


در این یکسال، رخدادهای مهمی در ایران عزیز و قزوین دوست‌داشتنی  به وقوع پیوست و "فروردین امروز" در ششمین سال حیاتش در عرصه رسانه‌های محلی با رویکری انتقادی و مستقل به انعکاس و تحلیل مسائل مشکلات و تنگناها پرداخت.
انتشار نشریه‌ای مستقل در چارچوب یک استاندارد حرفه‌ای در شهری مانند قزوین با مصائب و دشواری‌های بسیاری همراه است. رواج رسانه‌های مجازی و کانال‌های تلگرامی و... عرصه را برای فعالیت همه رسانه‌های مکتوب به شدت تنگ کرده‌است.
با این فضا و چالشی که بسیاری مرگ رسانه‌های کاغذی را درآینده نزدیک پیش‌بینی می‌کنند، تمام تلاش دست‌اندر‌کاران نشریه این است که مخاطب را با رسانه‌های محلی آشتی دهد.
 پر واضح است در فضایی که سطح مطبوعات محلی به آگهی‌نامه‌ها و پیک‌های تبلیغاتی برای پوشش هزینه‌ها تنزل پیدا کرده و برای دوری از پرداخت هزینه، از نگاه انتقادی، به بولتن روابط عمومی دستگاه تبدیل شده‌اند، حیات نشریه مستقل یک چالش بزرگ است.
حرکت در مسیر توسعه کیفی و کمی نشریه، شاید در این مدت آن چنان با خواست قبلی گردانندگان منطبق نبوده که بخش عمده‌ای از آن به دلیل کمبودها و مشکلاتی است که بر سر راه انتشار هر نشریه مستقلی وجود دارد.
 اما  همان‌طور که در شماره اول به آن اشاره شد،  نشریه به دنبال ارتباط سه ضلع (فرهیختگان، مخاطبان و جامعه رسانه) بوده؛ در واقع  درصدد ترمیم است.
در این بین، مخاطبان نقش بسیار مهمی دارند که می‌توانند با ارائه راهکار به نشریه کمک کنند تا رکن چهارم دمکراسی بتواند به مطالبات جامعه مدنی پاسخ دهد.
با این وجود "فروردین امروز" در کنار اندک نشریات مستقل محلی به ارتقای سطح کمی و کیفی فکر می‌کند. انتشار این سالنامه هم با رویکرد توجه به مهمترین رخداد سال96 در حوزه محلی -انتخابات و شورای شهر- صورت گرفته‌است.
این درحالی‌ است که قزوین با چالش‌های عمده‌ای در حوزه‌های زیست محیطی، شهری، اقتصادی و... دست و پنجه نرم می‌کند. در کنار این مسائل، جو سیاست‌زده قزوین که افراد را با یک خط کش جناحی تقسیم بر دو می‌کند، فضای نقد و انتقاد را محدود کرده‌ است.
برای رهایی از مشکلات نیازمند نقد منصفانه و آگاهی مخاطبان و شهروندان هستیم تا با آسیب‌شناسی تجربه چند دوره شورا به انتخاب‌هایی متناسب با جایگاه و عملکرد این نهاد نسبتاً نوپا دست پیدا کنیم.
در کنار انتخابات شورا، مهمترین رخداد سیاسی کشور هم که انتخابات ریاست‌جمهوری است در آخرین روزهای اردیبهشت برگزار می‌شود. وظیفه همه ایرانیان شرکت پرشور در انتخابات است که با رای آگاهانه خود روند اداره کشور در حوزه اجرایی را برای 4سال آینده مشخص کنند. قزوینی‌ها نشان داده‌اند که به عنوان شهروندانی فهیم در بزنگاه‌های مهم رای آگاهانه به صندوق‌ها انداخته‌اند.
امیدواری به بهبود شرایط کشور با مشارکت بدون هزینه در پای صندوق‌های رای میسر است. بی‌تردید با انتخاب افراد اصلح و متعادل، روند آینده کشور در مسیر صحیح و منطقی قرار می‌گیرد.
امیدواریم که سال پیش رو برای همه ایرانیان به خصوص قزوینی‌ها سالی پراز کامیابی و موفقیت در همه عرصه‌ها باشد و "فروردین امروز" هم منعکس‌کننده اتفاقات و رخدادهای امیدآفرین باشد.

امیر رجبی

يكشنبه 29 اسفند 1395
14:46:30