کوچک شدن مغز با مصرف غذاهای پرپروتئین

تازه ها
کوچک شدن مغز با مصرف غذاهای پرپروتئین

محققان می‌گویند: مصرف غذاهای سرشار از پروتئین، کوچک شدن حجم مغز را درپی دارد.


پژوهشگران آمریکایی در مطالعات خود دریافتند مصرف رژیم غذایی سرشار از پروتئین ممکن است حجم مغز را کوچک کند که این موضوع معمولا با بیماری آلزایمر نیز مرتبط است. نتایج این تحقیقات با خوراندن چند نوع رژیم غذایی ازجمله غذاهای سرشار از پروتئین به موش‌های آزمایشگاهی، نشان داد مغز موش‌هایی که غذاهای پرپروتئین کم‌ مصرف کرده‌اند، 5درصد از سایر موش‌ها کوچک‌تر و رشد منطقه مغزی مربوط به حافظه آن‌ها نیز کمتر از بقیه بوده است.

چهارشنبه 11 اسفند 1395
14:32:43