نگرانم پشت روحانى را خالى کنند

علیخانى:
نگرانم پشت روحانى را خالى کنند

برخی در درون دولت اجازه نمی‌دهند دولت کاستی‌های خود را برطرف کند. گویا این افراد ماموریت دارند که اجازه چنین کاری را به دولت ندهند.

قدرت‌ا... علیخانی نماینده سه دوره مجلس در تحلیل و ارزیابی مهم‌ترین مسایل پیش‌روی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال۹۶ گفت: اصولگرایان قصد دارند با چند کاندیدا در انتخابات حاضر شوند تا روحانی را تحت‌فشار قرار دهند. به نظر من اگر روحانی در انتخابات آینده تنها از طرف اصلاح‌طلبان حضور پیدا کند، از همه طرف تحت‌فشار قرار می‌گیرد. به همین دلیل بهتر است اصلاح‌طلبان نیز با چند گزینه وارد عرصه شوند تا آقای روحانی در انتخابات تنها نباشد. این وضعیت در مناظرات انتخاباتی تشدید خواهد شد.

پنجشنبه 5 اسفند 1395
11:59:50