وقایعی که حرکتی اجتماعی بود

وقایعی که حرکتی اجتماعی بود

عباس نیکویه یکی از چهره‌های اصولگرایی است که با سالها سابقه کار سیاسی؛ چند سالیست در حاشیه قرار گرفته ولی اظهارنظرهای او همیشه مورد توجه سیاسیون از هر دو جناح قرار می‌گیرد.


فرماندار قزوین در اوایل دهه70 در گفت و گو با روزنامه ولایت به وقایع سال 1373و جریانات اتفاق افتاده پرداخت که حاوی نکات جالبی است. نیکویه به کشته شدن 14نفر در جریان این اتفاقات اشاره کرد که برخی جوان‌های ماجراجو بودند که تحت تاثیر فضای هیجانی قرار گرفته بودند. حاج عباس معتقد بود منشأ اعتراضات آن زمان مردم ناراحتی آنها از استان نشدن قزوین بود و یک حرکت اجتماعی که هیچ پیشینه سیاسی نداشت. نیکویه از نقش خودش و آیت‌الله باریک‌بین در آرام کردن فضای احساسی آن زمان هم صحبت کرد. نیکویه پس از اتفاقات تلخ آن سال از فرمانداری قزوین برکنار شد.

پنجشنبه 21 بهمن 1395
11:32:12