مخالفان دولت به فکر کشور نیستند

قدرت‌اله علیخانی:
مخالفان دولت به فکر کشور نیستند

مشاور پارلمانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر این اینکه تبلیغات مخالفان دولت به خاطر مردم نیست، اظهار کرد: «این‌ها به‌دنبال منافع جناحی خودشان هستند؛ چند ماه بیشتر از عمر این دولت نمانده و چه این دولت باشد چه نباشد، خدمتی که به کشور کرده در تاریخ بی‌سابقه است.»


 قدرت‌اله علیخانی افزود: «مخالفان دولت دنبال این نیستند که سرنوشت کشور چه می‌شود؛ آن‌ها دوست دارند برجام به هر شکل که شده به هم بخورد.» وی با اشاره به مواضع برخی مخالفان دولت که برجام را شکست‌خورده، عنوان می‌کنند، تاکید کرد: این‌گونه سخنان غیرواقعی است و درواقع این افراد با این مواضع درصدد تخریب دولت هستند.» علیخانی خاطرنشان کرد: «فارغ از اینکه طرفدار دولت باشم، بیش‌از آن عاشق نظام، مردم و رهبری هستم.»

شنبه 25 دي 1395
06:53:39