هزینه معلولان را از درآمد سرانه ملی بپردازید

فرارو
هزینه معلولان را از درآمد سرانه ملی بپردازید

رییس هیات مدیره کانون معلولین توانا اظهار کرد: «اگر قرار است ما را به دست خیریه‌ها بسپارید که به ما ترحم کنند، ما کمک بلاعوض نمی‌خواهیم.


 امروز کانون معلولان تنها NGO در دنیا است که کمک بلاعوض دریافت نمی‌کند؛ زیرا ما یک پایگاه اقتصادی قوی هستیم.» سیدمحمد موسوی که در نشست «اشاعه فرهنگ صحیح‌نگری به معلولان» سخن می‌گفت، افزود: «مگر نه اینکه بیمه‌ها از همه برای حوادث پول می‌گیرند. همه‌کسانی که بیمه هستند تصادف نمی‌کنند، ولی بیمه‌ها پول جمع می‌کنند برای اینکه به خسارت دیدگان پرداخت شود؛ بنابراین باید همه جوامع مانند بیمه قبول کنند اگر در خانواده‌ای معلولیت پدیدار شد، هزینه‌های آن‌ها را از درآمد سرانه ملی بپردازند.»

يكشنبه 21 آذر 1395
13:44:04