بازگشت 700کارخانه به چرخه تولید

فرارو
بازگشت 700کارخانه به چرخه تولید

استاندار قزوین گفت: «تاکنون 700واحد تولیدی در استان با اختصاص وام، فعال و 12هزار شغل هم ایجاد شده است و تا پایان سال جاری هم باید 20هزار شغل جدید ایجاد شود.»


 فریدون همتی افزود: «بعد از برجام در استان قزوین 451میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده که باید از این سرمایه‌ در تمام ظرفیت‌های بین‌المللی و داخلی درجهت توسعه استان به‌ویژه در حوزه اقتصاد بهره ببریم.» وی افزود: «در سفر رییس جمهوری به استان برای حل بحران آب، موافقت انتقال آب طالقان را گرفتیم؛ برای اجرای این پروژه، به بخش خصوصی اعتباری بیش‌از 700میلیارد تومان داده‌شده که با انجام آن 14شهر و 200روستا از کمبود آب رهایی می‌یابد.»

يكشنبه 21 آذر 1395
13:36:52