نیازمندان را در فصل سرد دریابیم

فرهنگ شهروندی
نیازمندان را در فصل سرد دریابیم

با فرارسیدن فصل سرما، مسوولیت‌های اجتماعی شهروندان نسبت به آنچه پیرامون آنان می‌گذرد، افزون‌تر است. سرما و برودت هوا، آن‌چنان است که انسان‌های بی‌خانمان و مستاصل از فقر، این روزها بیش‌ازپیش به کمک نیاز دارند؛ توجه خود را از این افراد دریغ نداریم و اجازه ندهیم جان انسانی در سکوتِ شهر و غوغای بی‌دردی، دستخوش آسیب گردد.


ین مسوولیت گرچه بر عهده نهادهای عمومی نیز هست، اما همدردی خود را با نیازمندان، به کمک شهرداری و یا این نهاد و آن دستگاه وا‌نگذاریم که به گفته حکیمانه سعدی: «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند| چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار.»

يكشنبه 21 آذر 1395
13:35:26