درخواست برای دیدار با روحانی

درخواست برای دیدار با روحانی
حسینی نماینده قزوین در مجلس از درخواست دیدار نمایندگان استان با رئیس جمهور خبر داد.نمایندگان استان دیدارهایی هم با  برخی وزرای پیشنهادی دولت جدید داشته اند. رحمانی فضلی یکی از وزرایی است که در همین راستا دیداری با نمایندگان استان داشته است. حسینی این روزها یکی از منتقدین گزینه های کابینه دولت تدبیر و امید است.

چهارشنبه 16 مرداد 1392
15:20:51